Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54347

Sist oppdatert: 2013-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: redegjorelse

Henvisning: Innst. 210 S (2012-2013)

Beskrivelse: Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3318 5. mar 2013 Forslag nr. 3 på vegne av KrF. Nei 4% (5/116) 96% (111/116) 31% (53/169)
3319 5. mar 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og V. Nei 42% (48/115) 58% (67/115) 32% (54/169)
3320 5. mar 2013 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)
3321 5. mar 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)