Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54204

Sist oppdatert: 2012-10-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 139 L (2011-2012), Innst. 26 L (2012-2013), Lovvedtak 3 (2012-2013)

Beskrivelse: Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2749 25. okt 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
2750 25. okt 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)