Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54202

Sist oppdatert: 2012-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 137 S (2011-2012), Innst. 35 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta, undertegnet i Valletta 30. mars 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2766 15. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)