Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54201

Sist oppdatert: 2012-11-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 31 (2011-2012), Innst. 24 S (2012-2013)

Beskrivelse: Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2755 8. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)