Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54199

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 138 S (2011-2012), Innst. 99 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2902 4. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)