Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54198

Sist oppdatert: 2012-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 135 S (2011-2012), Innst. 81 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 52/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 492/2011 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2949 5. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Ja 77% (81/105) 23% (24/105) 38% (64/169)
2948 5. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Nei 23% (24/105) 77% (81/105) 38% (64/169)