Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54161

Sist oppdatert: 2012-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:139 S (2011-2012), Innst. 76 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Torgeir Trældal og Jørund Rytman om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2853 29. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)