Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54147

Sist oppdatert: 2013-02-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:136 S (2011-2012), Innst. 175 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3276 12. feb 2013 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av FrP. Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)
3277 12. feb 2013 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og KrF. Nei 29% (29/99) 71% (70/99) 41% (70/169)
3278 12. feb 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
3279 12. feb 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)