Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54128

Sist oppdatert: 2012-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 28 (2011-2012), Innst. 129 S (2012-2013)

Beskrivelse: Gode bygg for eit betre samfunn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3033 11. des 2012 Forslagene 8 - 10 og 12 på vegne av FrP. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
3034 11. des 2012 Forslag 11 på vegne av FrP. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
3035 11. des 2012 Forslag 7 på vegne av FrP og H. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
3036 11. des 2012 Forslagene 4 - 6 på vegne av FrP og H. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
3037 11. des 2012 Forslagene 1 - 3 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
3038 11. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)