Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54127

Sist oppdatert: 2012-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 129 L (2011-2012), Innst. 61 L (2012-2013), Lovvedtak 14 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet).

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2857 29. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)
2858 29. nov 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)