Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54125

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 133 S (2011-2012), Innst. 86 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2916 4. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)