Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54124

Sist oppdatert: 2012-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 130 S (2011-2012), Innst. 98 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2856 29. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)