Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54121

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:4 (2011-2012) og Dokument 12:4B (2011-2012), Innst. 261 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen, Frøydis Elisabeth Sund, Hallgeir H. Langeland, Jette F. Christensen, Stine Renate Håheim og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7317 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av V, SV og MDG Nei 10% (17/166) 90% (149/166) 2% (3/169)
7318 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 90% (148/165) 10% (17/165) 2% (4/169)