Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 54120

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:3 (2011-2012), jf. Dokument 12:3B (2011-2012), Innst. 287 S (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Rannveig Kvifte Andresen og Hallgeir H. Langeland om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7321 24. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV og MDG Nei 10% (17/165) 90% (148/165) 2% (4/169)
7322 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 90% (148/165) 10% (17/165) 2% (4/169)