Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54047

Sist oppdatert: 2013-01-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:14 (2011-2012), Innst. 103 S (2012-2013)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3242 24. jan 2013 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)