Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54031

Sist oppdatert: 2012-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 27 (2011-2012), Innst. 57 S (2012-2013)

Beskrivelse: Barn på flukt

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2784 20. nov 2012 Forslag nr. 9 - 12 på vegne av V. Nei 2% (2/101) 98% (99/101) 40% (68/169)
2785 20. nov 2012 Forslag nr. 2 på vegne av KrF Nei 5% (5/100) 95% (95/100) 41% (69/169)
2786 20. nov 2012 Forslag nr. 8 og 13 på vegne av V Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
2787 20. nov 2012 Forslag nr. 3 - 7 på vegne av KrF Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
2788 20. nov 2012 Forslag nr. 1 på vegne av H Nei 19% (19/101) 81% (82/101) 40% (68/169)
2789 20. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)