Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 54028

Sist oppdatert: 2012-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 L (2011-2012), Innst. 108 L (2012-2013), Lovvedtak 22 (2012-2013)

Beskrivelse: Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3043 10. des 2012 Forslag nr. 7 - 12 på vegne av H og KrF. Nei 26% (25/97) 74% (72/97) 43% (72/169)
3044 10. des 2012 Forslag nr. 2 - 6 på vegne av FrP og V. Nei 23% (22/97) 77% (75/97) 43% (72/169)
3046 10. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP, H, KrF og V Ja 53% (51/97) 47% (46/97) 43% (72/169)
3045 10. des 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP, H, KrF og V Nei 47% (46/97) 53% (51/97) 43% (72/169)
3047 10. des 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 53% (51/97) 47% (46/97) 43% (72/169)