Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53884

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 115 L (2011-2012), Innst. 379 L (2011-2012), Lovvedtak 77 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i havne- og farvannsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2501 12. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
2502 12. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)