Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53883

Sist oppdatert: 2012-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 S (2011-2012), Innst. 382 S (2011-2012)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2579 12. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens Romertall I-III og forslag nr.1og 2 fra FrP Ja 76% (78/102) 24% (24/102) 40% (67/169)
2578 12. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens Romertall I-III og forslag nr.1og 2 fra FrP Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)