Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53874

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 116 S (2011-2012), Innst. 381 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 60/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/15/EU om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2503 12. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)