Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53783

Sist oppdatert: 2012-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 114 S (2011-2012), Innst. 389 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2680 15. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)