Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2543 12. jun 2012 Forslag nr. 14 - 27 på vegne av V. Nei 1% (1/113) 99% (112/113) 33% (56/169)
2547 12. jun 2012 Forslag nr. 4 på vegne av H, KrF og V. Nei 27% (30/113) 73% (83/113) 33% (56/169)
2548 12. jun 2012 Forslag nr. 3 på vegne av FrP og V. Nei 21% (24/112) 79% (88/112) 34% (57/169)
2554 12. jun 2012 Stor bokstav A, C, E og F samt resten av stor bokstav B og D Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)
2552 12. jun 2012 Stor bokstav D Romertall II og III Ja 57% (64/112) 43% (48/112) 34% (57/169)
2545 12. jun 2012 Forslag nr. 6 - 10 på vegne av H og V. Nei 20% (22/112) 80% (90/112) 34% (57/169)
2549 12. jun 2012 Forslag nr. 2 på vegne av FrP, H og V. Nei 42% (47/113) 58% (66/113) 33% (56/169)
2553 12. jun 2012 Stor bokstav G. Ja 58% (66/113) 42% (47/113) 33% (56/169)
2550 12. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens Stor bokstav B romertall II § 10-4 nr.1 nytt andre punktum og forslag nr.1 fra FrP, H og V Nei 43% (48/112) 57% (64/112) 34% (57/169)
2555 12. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)
2546 12. jun 2012 Forslag nr. 5 på vegne av FrP. Nei 21% (24/113) 79% (89/113) 33% (56/169)
2551 12. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens Stor bokstav B romertall II § 10-4 nr.1 nytt andre punktum og forslag nr.1 fra FrP, H og V Ja 57% (64/112) 43% (48/112) 34% (57/169)
2544 12. jun 2012 Forslag nr. 11 - 13 på vegne av H. Nei 19% (22/113) 81% (91/113) 33% (56/169)