Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53758

Sist oppdatert: 2012-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 109 S (2011-2012), Innst. 363 S (2011-2012)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2574 12. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Ja 75% (77/102) 25% (25/102) 40% (67/169)
2573 12. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)