Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53757

Sist oppdatert: 2012-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 107 L (2011-2012), Innst. 378 L (2011-2012), Lovvedtak 84 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2537 12. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens romertall XI § 13 annet ledd første punktum og forslag nr.1 fra FrP, H, KrF og V Ja 54% (63/116) 46% (53/116) 31% (53/169)
2536 12. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens romertall XI § 13 annet ledd første punktum og forslag nr.1 fra FrP, H, KrF og V Nei 46% (53/116) 54% (63/116) 31% (53/169)
2538 12. jun 2012 Romertall XV § 4-4 tredje ledd Ja 79% (92/116) 21% (24/116) 31% (53/169)
2539 12. jun 2012 Resten av romertall XI og XV, samt romertall I - X, XII - XIV og XVI - XIX Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)
2540 12. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)