Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53756

Sist oppdatert: 2013-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 105 L (2011-2012), Innst. 202 L (2012-2013), Lovvedtak 42 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3391 19. mar 2013 Lov om endringer i diskrimineringsombudsloven Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3392 19. mar 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)