Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53615

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 LS (2011-2012), Innst. 330 L (2011-2012), Lovvedtak 80 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i utleveringsloven m.m. og samtykke til ratifikasjon av Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge og Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2516 12. jun 2012 romertall III § 216 b annet ledd bokstav d oppheves Nei 0% (0/103) 100% (103/103) 39% (66/169)
2517 12. jun 2012 romertallene I, II, resterende paragrafer under III, IV, V, VI og VII Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
2518 12. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)