Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53614

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 LS (2011-2012), Innst. 331 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i utleveringsloven m.m. og samtykke til ratifikasjon av Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge og Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2519 12. jun 2012 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)