Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53590

Sist oppdatert: 2012-10-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:109 S (2011-2012), Innst. 28 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde om en plan for hvordan el-biler og biler som bruker ny teknologi, kan beholde et forutsigbart avgiftsregelverk over tid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2741 25. okt 2012 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 26% (27/104) 74% (77/104) 38% (65/169)
2742 25. okt 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
2743 25. okt 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)