Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53558

Sist oppdatert: 2012-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 103 S (2011-2012), Innst. 87 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/18/EF om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2990 6. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)