Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 53523

Sist oppdatert: 2012-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 91 L (2011-2012), Innst. 357 L (2011-2012), Lovvedtak 70 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i plan- og bygningsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2455 7. jun 2012 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av FrP. Nei 22% (23/103) 78% (80/103) 39% (66/169)
2456 7. jun 2012 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av FrP. Nei 39% (41/104) 61% (63/104) 38% (65/169)
2457 7. jun 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 40% (42/104) 60% (62/104) 38% (65/169)
2458 7. jun 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2459 7. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)