Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53522

Sist oppdatert: 2012-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 89 L (2011-2012), Innst. 348 L (2011-2012), Lovvedtak 71 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2464 7. jun 2012 Innstillingens tilråding, resten av romertall I, samt romertallene II - XI Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2460 7. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall I, Ny § 6d første til tredje ledd og femte til sjette ledd og forslagene 1-3 fra FrP, H og KrF Nei 45% (47/104) 55% (57/104) 38% (65/169)
2461 7. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall I, Ny § 6d første til tredje ledd og femte til sjette ledd og forslagene 1-3 fra FrP, H og KrF Ja 55% (57/104) 45% (47/104) 38% (65/169)
2465 7. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2462 7. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens romertall I, Ny § 6d fjerde ledd og forslag nr.4 fra FrP og KrF Nei 27% (28/103) 73% (75/103) 39% (66/169)
2463 7. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens romertall I, Ny § 6d fjerde ledd og forslag nr.4 fra FrP og KrF Ja 73% (75/103) 27% (28/103) 39% (66/169)