Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 53520

Sist oppdatert: 2012-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 90 S (2011-2012), Innst. 284 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2340 29. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)