Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 53507

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 108 L (2011-2012), Innst. 371 L (2011-2012), Lovvedtak 73 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2474 12. jun 2012 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av V. Nei 6% (6/94) 94% (88/94) 44% (75/169)
2476 12. jun 2012 Forslag nr. 6 på vegne av V. Nei 31% (32/103) 69% (71/103) 39% (66/169)
2479 12. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (92/93) 1% (1/93) 45% (76/169)
2478 12. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 99% (96/97) 1% (1/97) 43% (72/169)
2475 12. jun 2012 Forslag nr. 5 på vegne av V. Nei 25% (25/101) 75% (76/101) 40% (68/169)
2477 12. jun 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og KrF. Nei 31% (32/103) 69% (71/103) 39% (66/169)