Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53485

Sist oppdatert: 2012-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 302 S (2011-2012)

Beskrivelse: Utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for nordområdelogistikk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2338 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra FrP, H og V Ja 58% (57/99) 42% (42/99) 41% (70/169)
2337 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra FrP, H og V Nei 42% (42/99) 58% (57/99) 41% (70/169)