Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53463

Sist oppdatert: 2012-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 79 S (2011-2012), unntatt kap. 2445 Statsbygg, Innst. 271 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2242 10. mai 2012 Romertall I. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)