Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53459

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 88 S (2011-2012), Innst. 356 S (2011-2012)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2481 12. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)