Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53378

Sist oppdatert: 2012-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 81 L (2011-2012), Innst. 290 L (2011-2012), Lovvedtak 61 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i veglova og vegtrafikkloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2364 31. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I og forslag nr..1 fra FrP Ja 76% (78/102) 24% (24/102) 40% (67/169)
2363 31. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I og forslag nr..1 fra FrP Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
2365 31. mai 2012 romertall II og III Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2366 31. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2367 31. mai 2012 Forslag nr. 2 på vegne av H. Nei 18% (19/103) 82% (84/103) 39% (66/169)