Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53376

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 15 (2011-2012), Innst. 358 S (2011-2012)

Beskrivelse: Hvordan leve med farene - Om flom og skred

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2482 12. jun 2012 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
2483 12. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)