Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53374

Sist oppdatert: 2012-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 L (2011-2012), Innst. 318 L (2011-2012), Lovvedtak 68 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2436 6. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
2437 6. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)