Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53373

Sist oppdatert: 2012-11-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 86 L (2011-2012), Innst. 88 L (2012-2013), Lovvedtak 17 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv., lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2884 30. nov 2012 Romertall I, §§ 5 e, 7 a og 26 Ja 58% (57/99) 42% (42/99) 41% (70/169)
2885 30. nov 2012 Resten av romertall I, samt romertallene II og III Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2886 30. nov 2012 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)