Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 53372

Sist oppdatert: 2012-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 76 L (2011-2012), Innst. 323 L (2011-2012), Lovvedtak 59 (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om bustøtte (bustøttelova)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2358 31. mai 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2359 31. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)