Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53370

Sist oppdatert: 2012-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 17 (2011-2012), Innst. 361 S (2011-2012)

Beskrivelse: Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2558 12. jun 2012 Forslag nr. 3 - 5 på vegne av KrF og V. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
2559 12. jun 2012 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
2560 12. jun 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)