Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53369

Sist oppdatert: 2012-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 78 L (2011-2012), Innst. 311 L (2011-2012), Lovvedtak 82-83 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i skatte- og tollovgivningen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2534 12. jun 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)
2535 12. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)