Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53368

Sist oppdatert: 2012-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 74 L (2011-2012), Innst. 326 L (2011-2012), Lovvedtak 69 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2451 7. jun 2012 Innstillingens tilråding: Romertall I § 3B punkt 1-3, Ny § 3 C punkt 1-3 og 5-6, Romertall III § 14-1 nytt andre punktum, § 14-12, Ny § 14-12 a punkt 1, Ny § 14-12 b punkt 1-3 og 5-6 og § 18-6 første ledd første punktum Ja 78% (80/103) 22% (23/103) 39% (66/169)
2449 7. jun 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 45% (46/103) 55% (57/103) 39% (66/169)
2448 7. jun 2012 Forslag nr. 2 - 9 på vegne av V. Nei 1% (1/104) 99% (103/104) 38% (65/169)
2452 7. jun 2012 Innstillingens tilråding: Resten av romertall I, resten av romertall III og romertall IV Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2453 7. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2450 7. jun 2012 Innstillingens tilråding: Romertall I, Ny § 3 C, punkt 4, Ny § 3 D, Romertall II og Romertall III § 14-12 nytt tredje ledd, Ny § 14-12 b punkt 4, Ny § 14-12 c Ja 55% (57/103) 45% (46/103) 39% (66/169)