Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53367

Sist oppdatert: 2012-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 S (2011-2012), Innst. 286 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2272 15. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)