Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 53366

Sist oppdatert: 2012-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 75 S (2011-2012), Innst. 345 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro, begge av 14. november 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2435 6. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)