Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53357

Sist oppdatert: 2012-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:92 S (2011-2012), Innst. 314 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Svein Flåtten, Svein Harberg og Jan Tore Sanner om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2618 13. jun 2012 Forslag nr. 2 på vegne av H, KrF og V. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)
2620 13. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP, H, KrF og V Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)
2619 13. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP, H, KrF og V Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)