Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53335

Sist oppdatert: 2012-04-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 221 S (2011-2012)

Beskrivelse: Oppnevning av leder og nestleder til Personvernnemda

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2174 12. apr 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)