Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53324

Sist oppdatert: 2012-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:89 S (2011-2012), Innst. 313 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2617 13. jun 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)