Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53263

Sist oppdatert: 2012-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 72 L (2011-2012), Innst. 252 L (2011-2012), Lovvedtak 53 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i folketrygdloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2224 7. mai 2012 Lov om endringer i folketrygdloven romertall I og II Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)
2225 7. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)